Unikatowość adresu

Każdy z nas ma swoje miejsce zamieszkania. Ulica, numer domu lub ewentualnie także mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy stanowią adres. Pod jednym adresem może oczywiście mieszkać więcej niż jedna osoba. Natomiast jak to jest z internetem? – Czy też mamy unikatowy adres i co się na niego składa – czy on jest całkowicie odmienny od tego co znamy jako tradycyjny adres, czy też występują tutaj punkty zbieżne. Okazuje się, że punktów wspólnych jest więcej niż się wydaje. Tak samo jak w przypadku adresu miejsca zamieszkania, także adres IP może dzielić ze sobą wiele różnych osób.

 

Z tą różnicą, że w tm przypadku jednak to nie bezpośrednie miejsce zamieszkania o tym decyduje – osoby zameldowane pod różnymi adresami mogą mieć jedno ip. Mój IP nie jest więcej czymś tak oryginalnym, jakby mogło się wydawać. Z drugiej strony uważam, że podobieństw jest więcej niż różnic. IP identyfikuje nas także na podstawie państwa, miejscowości czy współrzędnych geograficznych, a więc nasze położenie jest równie ważne co w przypadku adresu zamieszkania. Różnicą jest zaś to, że bezpośrednio nie identyfikuje nas numer domu i ulica, ale dostawca internetu.