Usługi detektywistyczne: dwa rodzaje spraw

Agencje detektywistyczne zajmują się zasadniczo dwoma rodzajami spraw: prywatnymi oraz gospodarczymi. Sprawy gospodarcze to wszystkie te, które zlecane są przez przedsiębiorców, w celu zebrania informacji (o konkurencji, kontrahentach) lub wyegzekwowania należności w przypadku ukrywania majątku przez dłużnika. Sprawy te mogą dotyczyć również wykazania kradzieży własności intelektualnej, takiej jak logo firmy lub stworzenie kopii patentowych.

 

Każde biuro detektywistyczne zajmuje się również sprawami prywatnymi, które mogą zarówno nosić znamiona kryminalne (zabójstwa, gwałty, uprowadzenia), jak i dotyczyć relacji międzyludzkich – małżonków, członków dalszej rodziny, przyjaciół. Dobra agencja detektywistyczna powinna poradzić sobie z każdym zleceniem bez względu na to, czy ma ono charakter prywatny czy gospodarczy. W dużych miastach, takich jak Poznań, znajdziemy również osoby, które specjalizują się w jednej, wąskiej dziedzinie – pozwala to na znalezienie fachowca z bardzo dużym doświadczeniem, dzięki czemu nasze szanse na pomyślne rozwiązanie całej sytuacji i dojście do prawdy mogą znacząco wzrosnąć.