Wywiad w biznesie: Jak prowadzić rozmowy wywiadowcze i zdobywać cenne informacje

Wywiad w biznesie: jak prowadzić rozmowy wywiadowcze i zdobywać cenne informacje

Wywiad jest niezbędną umiejętnością w biznesie. Bez skutecznej rozmowy wywiadowczej przed rozpoczęciem projektu, prowadzeniem negocjacji lub przyjęciem nowego pracownika, trudno jest podejmować trafne decyzje. W tym artykule przedstawiamy wskazówki, jak przeprowadzać rozmowy wywiadowcze i zdobywać cenne informacje.

1. Przygotuj się odpowiednio

Przygotowanie to kluczowa kwestia w przeprowadzaniu wywiadów. Przed rozmową warto przemyśleć cel, pytania oraz to, co chcemy zdobyć. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zapętlenia dyskusji, a przede wszystkim, zabić wątpliwości po obu stronach – rozmówcy oraz interviewerowi.

2. Ustal klimat

Klimat wpływa na atmosferę podczas rozmowy wywiadowczej. Można to osiągnąć, sprawiając, że partner wywiadu czuje się komfortowo i jest w stanie otworzyć się na rozmowę. Uzgodnijmy z rozmówcą o co dokładnie chodzi, jakie są cele wywiadu, ale też przekażmy swoje założenia dotyczące skali dyskusji. Postarajmy się także wzbudzić zaufanie swojego rozmówcy.

3. Formułuj pytania

Rozważmy, jakie pytania postawić segmencie docelowemu, które pomogą poznać ich potrzeby czy oczekiwania. Starajmy się zarówno zadawać otwarte jak i zamknięte pytania. Warto przy tym zwrócić uwagę na kolejność pytań. Rozpocznijmy od pytań ogólnych, które pozwolą rozmówcy na rozluźnienie się i nauczenie naszego stylu. Następne pytania mogą być bardziej szczegółowe, a końcowe mają wykrystalizować oczekiwania rozmówcy w sposób klarowny i zrozumiały.

4. Często słuchaj

Niezbędną umiejętnością interviewerów jest posługiwanie się aktywnym słuchaniem. Należy pozwolić rozmówcy na wypowiadanie się bez przerw i rywalizacji. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, by słuchać uwag, pytań, ale również sugestii. Sluchajmy grup docelowych, żeby zrozumieć ich dylematy i potrzeby.

5. Rozwijaj wątki

Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie odpowiedzi naszych rozmówców będą z pewnością zadowalające. Dlatego warto w większości przypadków zadawać pytania jednoznaczne i konkretnie dotyczące tylko jednej kwestii danego tematu. Wciągnijmy naszego rozmówcę w rozmowę, pytajmy o szczegóły, rozwijajmy wątki. Dzięki temu otrzymamy więcej, cennych informacji, na nasz temat.

Podsumowanie

Przeprowadzanie rozmów wywiadowczych jest kluczowe w biznesie. Wynikające z nich informacje mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji i rozwoju firmy. Zachowując powyższe rady, na pewno pomoże w pytaniach biznesowych, a także w doprowadzeniu do sukcesu.