Prywatny detektyw – uprawnienia i kwalifikacje

Aby zostać prywatnym detektywem należy spełnić szereg wymogów, dzięki którym można będzie zdobyć niezbędne do wykonywania zawodu uprawnienia. Podstawowym kryterium jest ukończenie szkoły średniej oraz posiadanie pełni praw obywatelskich. Przyszły prywatny detektyw nie może być również karany za przestępstwa popełnione z premedytacją – a jeśli dopuścił się ich już mając licencję do wykonywania zawodu, zostanie ona cofnięta.

 

Kandydat nie mógł być również zwolniony dyscyplinarnie w ciągu ostatnich pięciu lat z takich instytucji jak sądy, policja lub wojsko. Aby wykonywać usługi detektywistyczne należy także wpisać się do rejestru detektywistycznego – jest to ogólnopolski rejestr, który zrzesza wszystkich przedstawicieli tego zawodu. W dużych miastach, takich jak Poznań, bez problemu znajdziemy wiele agencji detektywistycznych, które posiadają odpowiednie uprawnienia oraz specjalizują się w wybranych zagadnieniach. Warto przed wyborem jednej z nich dokładnie sprawdzić, czy zatrudnia ona osoby, które posiadają wymagane licencje tak, by zagwarantować sobie najwyższą jakość wykonywanych usług oraz pełną dyskrecję.