Tłuszcze trans to nie to samo, co uwodornione oleje roślinne

Oleje roślinne zawsze występują w łączeniach łańcuchowych i cis,. Połączenia pomiędzy atomami i cząsteczkami są niezwykle wrażliwe na działanie temperatur oraz światła.

Zależności pomiędzy tłuszczami trans, a olejami roślinnymi poddawanymi utwardzaniu

Dochodzi do tego w czasie procesów chemicznych, które zmieniają konfiguracje związków. Tym samym powodując wytwarzanie się szkodliwych substancji dla zdrowia zwanych: izomerami trans.
Są one wszechobecne w mięsie: wieprzowina, wołowina, najmniej jest ich w drobiu, a także są obecne w produktach mlecznych (mleko).
Utwardzone oleje roślinne to nic innego jak płynne oleje roślinne, które w procesie uwodornienia zostają utwardzone za pomocą dodatku wodoru zachodzących w procesach w tzw,: przestryfikowaniu – jest to zatem proces technologiczny dla tego celu.

Najczęściej utwardzone oleje roślinne pojawiają w formie, w postaci ciała stałego. Mają one obecne zastosowanie w przemyśle gastronomicznym
oraz cukierniczym i mlecznym na szeroką skalę, od wypieków poprzez ciastka, aż do cukierki.
Również występuje one w głęboko przetworzonych produktach typu: instant oraz daniach fast food czy sosach.
Koniecznie trzeba wiedzieć i pamiętać o kwasach trans i tych utwardzonych występujących w coraz to większej odmianie oraz nowości wśród produktów spożywanych.
Posiadają one negatywne, szkodliwe właściwości oddziałujących na ludzki organizm. Dlatego, przede wszystkim są głównym czynnikiem podnoszącym poziom cholesterolu LDL, a także związków nazywanych trójglicerydami znajdującymi się we krwi. Związki te mogą wywoływać wiele istniejących samodzielnie lub współistniejących ze sobą chorób układu krwionośno – naczyniowego, a także cukrzycę oraz otyłość. oraz powodować inne dolegliwości związanych ze zdrowiem.